ราวตากผ้าติดผนังสแตนเลส  ราวตากผ้าคอนโด  2รุ่น ท่อใหญ่ ,ท่อเล็ก  ส่งฟรี!

 ราวตากผ้าติดผนังสแตนเลส  ราวตากผ้าคอนโด  2รุ่น ท่อใหญ่ รับนน.  50-60kg, ท่อเล็ก รับนน. 30-40kg kg ส่งฟรี!

 • รุ่นท่อใหญ่ 2.8 cm รับนน. 60kg ขาราวตากผ้ายาว 39 cm กว้าง 13 cm สูง 4 cm
  มี 3ขนาดความยาว 100, 120 และ 150cm
 • รุ่นท่อเล็ก 1 cm รับนน. 50kg ขาราวตากผ้า ยาว 19 cm กว้าง 8 cm สูง 2.5 cm
  มี 3 ขนาดความยาว 65, 75 และ 100cm

รายละเอียดเพิ่มเติม

 ราวตากผ้าติดผนังสแตนเลส  ราวตากผ้าคอนโด  2รุ่น ท่อใหญ่ รับนน.  50-60kg, ท่อเล็ก รับนน. 30-40kg kg ส่งฟรี!

 

1.แบบท่อใหญ่ 2.8 cm รับนน. 50-60kg ขาราวตากผ้ายาว 39 cm กว้าง 13 cm สูง 4 cm
มี 3ขนาดความยาว
*** ***สว่านเจาะขนาด 8 mm
1. ยาว 100 cm ดึงกางออก 82 cm นน.ราว 3.1 kg ราคา 1,599.- ส่งฟรี!
2.ยาว 120 cm ดึงกางออก 82 cm นน.ราว 5.0 kg ราคา 1,799.- ส่งฟรี!
3. ยาว 150 cm ดึงกางออก 82 cm นน.ราว 6.0 kg ราคา 1,999.- ส่งฟรี!

2. แบบท่อเล็ก 1 cm รับนน. 30-40kg ขาราวตากผ้า ยาว 19 cm กว้าง 8 cm สูง 2.5 cm
มี 3 ขนาดความยาว
*** ***สว่านเจาะขนาด 6 mm
1. ยาว 65 cm ดึงกางออก 41 cm นน.ราว 1.9 kg ราคา 899.- ส่งฟรี!
2. ยาว 75 cm ดึงกางออก 41 cm นน.ราว 2.0 kg ราคา 999.- ส่งฟรี!
3. ยาว 100 cm ดึงกางออก 45 cm นน.ราว 2.5 kg ราคา 1,199 ส่งฟรี!

 • (แบบท่อใหญ่ตัดลดขนาดได้ ส่วนท่อเล็กลดขนาดไม่ได้เนื่องจากติดน็อตที่ตัวท่อ)
 • น็อตสแตนเลส (ไม่ใช่เหล็ก) จึงไม่ได้เป็นสนิม

โปรโมชั่น

 • รุ่นท่อใหญ่ มี 3ขนาด

1. ยาว 100 cm ดึงกางออก 82 cm ราคาพิเศษ 1,599.-
2.ยาว 120 cm ดึงกางออก 82 cm ราคาพิเศษ 1,799.-
3. ยาว 150 cm ดึงกางออก 82 cm ราคาพิเศษ 1,999.-

 • รุ่นท่อเล็ก มี 3ขนาด

1. ยาว 65 cm ดึงกางออก 41 cm ราคาพิเศษ 899.-
2. ยาว 75 cm ดึงกางออก 41 cm ราคาพิเศษ 999.-
3. ยาว 100 cm ดึงกางออก 45 cm ราคาพิเศษ 1,199.-

 •  ส่งฟรี!