ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้นแบบซี่ ขาปรับได้ ชั้นวางในครัวร้านอาหาร ชั้นวางของในโรงงาน ส่งฟรี!

ชั้นวางของ แบบซี่ ชั้นวางสแตนเลส ชั้นวางของในห้องครัว ชั้นวางอเนกประสงค์ 4ชั้น
เหมาะสำหรับงานครัว อุตสาหกรรมอาหาร วางของ วางภาชนะครัว
มี 4 ขนาด 
ขนาด A 120x40x155cm
ขนาด B 150x40x155cm
ขนาด C 120x50x155cm
ขนาด D 180x40x155cm

คำอธิบาย

ชั้นวางของ แบบซี่ ชั้นวางสแตนเลส ชั้นวางของในห้องครัว ชั้นวางอเนกประสงค์ 4ชั้น
เหมาะสำหรับงานครัว อุตสาหกรรมอาหาร วางของ วางภาชนะครัว
มี 4 ขนาด 
ขนาด A 120x40x155cm
ขนาด B 150x40x155cm
ขนาด C 120x50x155cm
ขนาด D 180x40x155cm

ขนาด A 120x40x155cm นน.สินค้า 17.9kg   ราคา 7,000.- ส่งฟรี!
ขนาด B 150x40x155cm นน.สินค้า 21.2kg   ราคา 7,500.- ส่งฟรี!
– วัดจากพื้นถึงชั้นที่่ 1 12cm
– ความสูงระหว่างชั้น 42cm
– ความหนาเนื้อสแตนเลสซี่วาง 0.8 mm
– ความหนาเนื้อสแตนเลสซี่กรอบทั้ง 4ด้าน 0.6mm
– ระยะห่างระหว่างซี่ ประมาณ 12cm
– ขายาว 155cm (ท่อหนา 0.85cm เส้นผ่าศก. 38mm)
– รับนน. 200kg (รับนน.ชั้นละ 50kg)

ขนาด C  120x50x155cm นน.สินค้า 19.9 kg  ราคา 7,500.- ส่งฟรี!
– วัดจากพื้นถึงชั้นที่่ 1 12cm
– ความสูงระหว่างชั้น 42cm
– ความหนาเนื้อสแตนเลสซี่วาง 0.8 mm
– ความหนาเนื้อสแตนเลสซี่กรอบทั้ง 4ด้าน 0.6mm
– ระยะห่างระหว่างซี่ ประมาณ 12cm
– ขายาว 155cm (ท่อหนา 0.85cm เส้นผ่าศก. 38mm)
– น้ำหนักสินค้า 19.9 kg (ชั้นวาง 15.2 kg, ขา 4.7 kg)
– รับนน. 200kg (รับนน.ชั้นละ 50kg)

ขนาด D 180x40x155cm นน.สินค้า 23.3 kg  ราคา 8,500.- ส่งฟรี!
– วัดจากพื้นถึงชั้นที่่ 1 12cm
– ความสูงระหว่างชั้น 42cm
– ความหนาเนื้อสแตนเลสซี่วาง 0.8 mm
– ความหนาเนื้อสแตนเลสซี่กรอบทั้ง 4ด้าน 0.6mm
– ระยะห่างระหว่างซี่ ประมาณ 12cm
– ขายาว 155cm (ท่อหนา 0.85cm เส้นผ่าศก. 38mm)
– น้ำหนักสินค้า 23.3 kg (ชั้นวาง 18.6 kg, ขา 4.7 kg)
– รับนน. 200kg (รับนน.ชั้นละ 50kg)