ความต่าง? ของการใช้งาน ราวตากผ้าที่ข้อต่อ “อ๊อกติดกัน” กับ “ท่อชนกันหุ้มด้วยพลาสติก”

ความต่าง? ของการใช้งาน ราวตากผ้าที่ข้อต่อ “อ๊อกติดกัน” กับ “ท่อชนกันหุ้มด้วยพลาสติก”

“ร้านคัดสรร” ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นของความแตกต่าง ของราวตากผ้าสแตนเลส???? ที่ข้อต่อ “อ๊อกติดกัน” กับ “นำ2ท่อมาชน หุ้มด้วยพลาสติก” หลักๆ ต่างกันดังนี้
อายุการใช้
การรับน้ำหนัก
สถานที่ใช้งาน (กลางแจ้ง หรือในที่ร่ม)
ราคา

หากต้องการใช้งานนาน วางราวตากกลางแจ้งควรเลือกแบบแรก หากใช้งานไม่หนัก วางราวตากในที่ร่ม แบบหลังสามารถใช้งานได้และราคาไม่สูง ?


*************************************************